หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.อ่างทอง

 

 สภ.เมืองอ่างทอง

 12, ถนนเทศบาล1ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมือง จ.อ่างทอง

 

03561-1000

สภ.วิเศษชัยชาญ

 67 ม.4 ถ.โพธิ์พระยาท่าเรือ ต.ศาลเจ้าโรงทองอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

03563-1408

 สภ.ป่าโมก

 29/5 หมู่ 3 ตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง

 

035 661 222

สภ.โพธิ์ทอง

 60ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

 

0-3564-0076

สภ.แสวงหา

ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 0-3569-5000

สภ.ไชโย

 233 ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 

.0-3569-9202

สภ.บางจัก

 3454 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

0-3566-9251

 สภ.รำมะสัก

148 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

03562-8333

 สภ.เกตุไชโย

ตำบลเกศไชโย

035647-021

สภ.สีบัวทอง

125 หมู่ที่ 2 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา  

 

035639-047