การฝึกและอบรม ของภ.จว.อ่างทอง

 

 การอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง