: ภารกิจ - ข่าวประชาสัมพันธ์ :โครงการ - กิจกรรมที่น่าสนใจ

 

  

 

  

 

4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.39 น.
พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รักษาราชการ แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

ทำการส่งมอบหน้าที่และภารกิจ พร้อมมอบธงประจำตำแหน่งให้กับ 
พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

โดยมี รอง ผบก.ฯ,ผกก.ในสังกัด,หน.สภ.,และข้าราชการตำรวจแต่ละ ฝอ.

ของภูธรจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโดยพร้อมเพียง ณ บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดของข้าราชการตำรวจทุกระดับ

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2559

 

 

ภ.จว.อ่างทองจัดอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ให้มีจิตใจพร้อมรับใช้ให้บริการประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรตำรวจ

 

 

 

โครงการศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

โครงการศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกมะนาวส่งเสริมอาชีพหารายได้เสริม แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

 

การส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการบนสถานี

ศูนย์บริการ One Stop Service

 

 

 

 


พันตำรวจเอก เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

รักษาราชการแทนผู้บังคับการ

ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

 

วิสัยท้ศน์ ( Vision )

ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา
และให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม